Εξέταση για τη διάγνωση της Υπνικής Άπνοιας

Η διαδικασία για την διάγνωση της Υπνικής Άπνοιας είναι η ακόλουθη:

Ο πάσχων πρώτα επισκέπτεται τον ειδικά εκπαιδευμένο Οδοντίατρο, ο οποίος αφού τον εξετάσει, του ζητά να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια, ο ασθενής υποβάλλεται σε Μελέτη Ύπνου. Τα ευρήματα ερμηνεύονται και αποφασίζεται, αν ενδείκνυται η θεραπεία μέσω οδοντιατρικών μηχανημάτων.

(Δεν ενδείκνυται πάντοτε η θεραπεία μέσω του οδοντιατρικού μηχανήματος. Υπάρχουν προκαθορισμένες ενδείξεις σύμφωνα με έρευνες της Αμερικανικής Εταιρίας για τη Μελέτη του Ύπνου και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Εταιρείας.)

Ορισμένες φορές συνδυάζονται οι θεραπείες, όπως για παράδειγμα, συνδυάζονται η μάσκα και το οδοντιατρικό μηχάνημα. Σε άλλες περιπτώσεις ο ασθενής υποβάλλεται σε  χειρουργική επέμβαση.

Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσει κάποιος αν πάσχει από Υπνική Άπνοια είναι να κάνει μια Μελέτη Ύπνου.

Προκειμένου να έχετε μιά ένδειξη αν πάσχετε από Υπνική Άπνοια, μπορείτε να συμπληρώσετε το τέστ Υπνικής Άπνοιας το οποίο παρέχω από τη στήλη ‘Downloads’. Αν το αποτέλεσμα από το τέστ είναι πάνω από 9, τότε πρέπει να επισκεπτείτε τον ειδικό ιατρό άμεσα.

Comments are closed.