Όραμα, Σκοπός, Φιλοσοφία

 

Το όραμά μου 

Το όραμά μου

Να ζούμε σε ένα κόσμο όπου:

  • Κατανοούμε και ελέγχουμε το σώμα μας.
  • Εστιάζουμε και θεραπεύουμε την αιτία, όχι μόνο τα συμπτώματα της ασθένειας.

Ο σκοπός μου

Να βοηθάω, θεραπεύω, εκπαιδεύω τους ασθενείς μου.Ο σκοπός μου

  • Βοηθάω τους ασθενείς μου να απαλλαγούν από τον πόνο τους ή τη δυσλειτουργία που αντιμετωπίζουν
  • Θεραπεύω την αιτία της ασθένειάς τους
  • Εκπαιδεύω τους ασθενείς μου να:
    • κατανοούν τους αιτιολογικούς παράγοντες του πόνου τους ή της δυσλειτουργίας τους
    • ελέγχουν το σώμα τους και τις αντιδράσεις του αποτελεσματικά.

 


Η φιλοσοφία μου

Στηρίζεται στο τρίπτυχο ‘κατανοώ, ελέγχω, θεραπεύω το σώμα μου.’

Η φιλοσοφία μου

Ακολουθώ το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Θεραπείας, το οποίο υποστηρίζει ότι η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες αντιμετωπίζοντας τον ασθενή ως σύνολο και όχι μόνο την ασθένεια.

Δημιουργώ σχέσεις συνεργασίας με τον ασθενή και όχι σχέσεις εξάρτησης.

 

 

Comments are closed.