Τεχνικές για την αντιμετώπιση παθήσεων

Ακολουθώ τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα θεραπείας, τα οποία εξειδικεύω ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση.


Τεχνικές

Φαρμακοθεραπεία
Εκχύσεις Τοπικό
Φάρμακο (κρέμα)
Φυσικοθεραπεία Βιοανάδραση
(Behavioral)
Χαλάρωση Stress
Management
Ψυχολογική
Θεραπεία
Ιατρικός Βελονισμός Νάρθηκας – Οδοντιατρικά
Μηχανήματα
Χειρουργικές
επεμβάσεις


Παθήσεις

Σύνδρομο Κροταφογναθικής    /σπάνια
 Τρίξιμο δοντιών (βρουξισμός/βρυγμός)
 Νευροπαθητικός Πόνος  *
Πονοκέφαλοι Τύπου Τάσεως
– Ημικρανίες (Κεφαλαλγίες)
**
 Πόνος αυχένα συσχετιζόμενος με πονοκεφάλους
 Οδοντικός Πόνος μη οδοντικής αιτιολογίας
 Υπνική Άπνοια – Ροχαλητό
 Διαχείριση Στρες ***

* Στην περίπτωση του Νευροπαθητικού Πόνου δεν έχει επιβεβαιωθεί η χρήση του Βελονισμού
** Στην περίπτωση των Πονοκεφάλων Τύπου Τάσεως – Ημικρανίες ο Νάρθηκας – Οδοντιατρικά Μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών
*** Στην Διαχείριση Στρες η τεχνική του βελονισμού εφαρμόζεται, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά της.

Λίγα λόγια για τις τεχνικές:


Φαρμακοθεραπεία

     

Προτείνεται φαρμακοθεραπεία βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων θεραπείας.


Φυσικοθεραπεία

    

Συνδυάζω τεχνικές φυσικοθεραπείας με


Βιοανάδραση / Χαλάρωση / Διαχείριση άγχους

  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιοανάδραση και τη χρησιμότητά της στον στοματοπροσωπικό πόνο και το στρες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας. Κάντε click εδώ.

      


Ψυχολογική θεραπεία

Σε περίπτωση που χρειαστεί ο ασθενής παραπέμπεται σε ειδικό για ψυχολογική υποστήριξη.


Ιατρικός Βελονισμός


Νάρθηκας – Οδοντιατρικά Μηχανήματα

 


Χειρουργικές επεμβάσεις

Comments are closed.