Τι είναι η Βιοανάδραση

Τι είναι η Βιοανάδραση;Η Βιοανάδραση  είναι μια δημοφιλής τεχνική η οποία βασίζεται στην επιστήμη της Ψυχοφυσιολογίας και μελετά τη σχέση μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος.

Η Βιοανάδραση ενδείκνυται για :

  • την αντιμετώπιση του Στρες,
  • τη θεραπεία του Πόνου  (Στοματοπροσωπικός Πόνος, Πονοκέφαλοι, Αυχενικό) κ.α

Η τεχνική της Βιοανάδρασης δεν προκαλεί καμία παρενέργεια. Το μόνο που απαιτείται είναι να αφιερώνει ο ασθενής 10- 15 λεπτά την ημέρα για να μάθει το σώμα του και τις αντιδράσεις του.

Η διαδικασία της Βιοανάδρασης βοηθά τον εκπαιδευόμενο να γνωρίζει τις πολύ λεπτές αλλαγές των φυσιολογικών λειτουργιών του, με σκοπό να καταλάβει τον μηχανισμό τους και να τις ελέγξει συνειδητά.

Ο θεραπευόμενος με τη βοήθεια της οθόνης ενός υπολογιστή, γνωρίζει μια λειτουργία του σώματός του, την οποία, έως εκείνη τη στιγμή, δεν είχε συνειδητοποιήσει.

Βιοανάδραση  Βιοανάδραση

 

 

 

 

Με αυτόν τον τρόπο :

  • μαθαίνει να ελέγχει και να
  • τροποποιεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες του σώματός του

με σκοπό τη δημιουργία εσωτερικής ισορροπίας και εξωτερικής δράσης σε επίπεδο μέγιστης επιδεξιότητας και απόδοσης.

Βιοανάδραση

 

Κάθε μηχάνημα που μετρά τις βιολογικές διεργασίες και σταθερές στον ανθρώπινοοργανισμό (θερμόμετρο, πιεσόμετρο, ηλεκτρομυογράφος, ηλεκτροεγκεφαλογράφος, ηλεκτροκαρδιογράφος κ.λπ) μπορεί να αξιοποιηθεί ως μηχάνημα Βιοανάδρασης.  Ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε, το μηχάνημα Βιοανάδρασης μπορεί να ενταχθεί σε ένα Βιοαναδραστικό Πρωτόκολλο.

 

 

Βιοανάδραση

 

Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής της Βιοανάδρασης, όπως και κάθε άλλης θεραπείας, εξαρτάται από την ανταπόκριση του ασθενή.

Comments are closed.