Φιλοσοφία συνεργασίας

Με ενδιαφέρουν συνεργασίες με οδοντιάτρους ή και με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας είτε για περαιτέρω διάγνωση και θεραπεία ή και για συνδυασμό θεραπειών.

Είναι σημαντικό, οι συνεργαζόμενοι ιατροί να θεωρούν ότι η φιλοσοφία  και οι τεχνικές που χρησιμοποιώ, όπως η βιοανάδραση, οι χαλαρωτικές τεχνικές κ.α μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς τους συμπληρωματικά στην θεραπεία που ήδη ακολουθείται.

Comments are closed.