Γιατί η Υπνική Άπνοια αφορά τον ειδικευμένο Οδοντίατρο στην Υπνική Άπνοια;

Για τη θεραπεία της Υπνικής Άπνοιας υπάρχουν δύο μέθοδοι θεραπείας:Τα Μηχανήματα Θετικής Πίεσης (Μάσκα) και η Θεραπεία μέσω των Ενδοστοματικών Μηχανημάτων. Η δεύτερη μέθοδος δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας, καθώς πολύς κόσμος δεν τη γνωρίζει.

Posted in: Υπνική Άπνοια - Συχνές Ερωτήσεις

Comments are closed.